- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน “100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านการประกวดในโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา ความยาว 3-5 นาที เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ มรภ.นครราชสีมา โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ในชื่อผลงานคลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ่ายทำและผลิต ผลปรากฏว่าทาง มรภ.นครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย

นครราชสีมา

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับรางวัลจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา