- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     
100 คลิป ท่องเที่ยวนครราชสีมา
BACK TO THE FUTURE| ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ | รู้จักรากเหง้าโคราชผ่านประวัติศาสตร์พื้นถิ่น พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขับเคลื่อนมิวเซียมติดล้อสู่โคราช ชุด“อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน” ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน “100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”
   
   
ด๊ะดาดราชสีมา (๑) | กาลเวลา – ภูมิปัญญา – จิตวิญญาณ – เรือนโคราช | รู้จักรากเหง้าก้าวสู่อนาคต ที่ ‘เรือนพ่อคง’ (ตอนแรก)    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา