กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515
 
ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515
 
ที่มา : https://youtu.be/Ws7xMGvJhMk?list=PLvc284hzb2J8s5rMmGEXf4DlQY6iKulvX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวชิราลงกรณ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2508
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011