พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่อง

พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานับตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระราชกรณียกิจนานัปประการนั้น ล้วนยังคุณประโยชน์ต่อผสกนิกรของพระองค์อย่างเอนกอนันต์ อีกยังเป็นความมงคลต่อผืนแผ่นดินเมืองนครราชสีมาแห่งนี้อีกด้วย

การดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรวบรวมโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 
 
   
ร10 เสด็จโคราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011