กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 
 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานบูรณะปราสาทหินพิมาย เมื่อ พ.ศ. 2510
 
 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/296252481734331743/?lp=true
 
 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรไทรงาม พิมาย เมื่อ พ.ศ. 2510
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011