กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 
 
 
ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
และทรงพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2524 ณ บริเวณสนามวัดวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011