กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 
 
ทรงประกอบพิธียกฉัตรยอด "พลับพลามหาราชเชษฐา-อนุชาธิราช"
พร้อมทั้งทรงทำพิธีเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ
ณ บริเวณวัดผ่านศึกอนุกูล ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ 2536
 
 
 
 
 
 
ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2536
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011