กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
ที่มาของภาพ : ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
 
 
 
ทรงประกอบพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทธโธ
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011