กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
ที่มา : LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึก

 

ที่มา : LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักข่าวกรองแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวชิราลงกรวรารามวรวิหาร อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011