กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556 เวลา 15.35 น. (30 กค.56) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมาหลังใหม่
ทั้งนี้ เดิม ศาลจังหวัดนครราชสีมา ชื่อ "ศาลมณฑลนครราชสีห์มา" จัดตั้งตามประกาศตั้งศาลยุติธรรมมณฑลนครราชสีห์มา เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 116 ต่อมามีกฎหมายยกเลิกการปกครองแบบมณฑล และจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ ทั้งยังมีกฎหมายยกเลิกศาลมณฑล และใช้ชื่อศาลจังหวัดนครราชสีมา อาคารที่ทำการหลังใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 เป็นอาคารทรงไทยแบบประยุกต์ สู ง 7 ชั้น ขนาด 30 บัลลังก์ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่ 19 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, ปักธงชัย, พิมาย, โชคชัย, ครบุรี, โนนสูง, โนนไทย, จักราช, ชุมพวง, ห้วยแถลง, ขามสะแกแสง, ขามทะเลสอ, เสิงสาง, หนองบุญมาก, วังน้ำเขียว, เฉลิมพระเกียรติ, พระทองคำ, เมืองยาง และลำทะเมนชัย โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรส่วนต่างๆภายในอาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ด้วย
จากนั้น เวลา 16.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทรงเปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม มณฑลนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2466 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมา และสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จวบจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อปี 2547 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขา และรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของสังคม จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมขึ้น เป็นอาคาร 8 ชั้น เพื่อจัดสอนนักศึกษาเป็นหมู่เรียนขนาดใหญ่ในรายวิชาพื้นฐาน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อว่า "อาคารยุพราชเบญจมงคล" โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ต่อจากนั้น เวลา 17.39 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมา ซึ่งเป็นศาลปกครองในภูมิภาคแห่งที่ 3 ที่เปิดทำการ เดิมเช่าอาคารราชสีมาเซ็นเตอร์เป็นอาคารที่ทำการชั่วคราว เปิดทำการเมื่อปี 2544 ขณะเดียวกันยังได้ประสานกรมธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมาจนแล้วเสร็จ ภายในมีห้องพิจารณาคดี 4 ห้อง และห้องไต่สวน 3 ห้อง มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ศาลปกครอง และทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในแผ่นศิลา แล้วทอดพระเนตรส่วนต่างๆภายในอาคาร
ที่มา : http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=2686&filename=index
 
กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556 เวลา 16.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทรงเปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมา
ณ อาคารที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมา ถนนรอบเมือง (บายพาส) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011