การจัดการความรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาคลิ๊กที่ภาพเพื่อทำการรับชมขนาดใหญ่ขึ้น
   
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โบรชัวร์ การจัดการความรู้ (KM)
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา