แผนที่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
แผนที่แสดงที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาใน Google Map
 
 
คลิ๊กเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา