Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player




หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Explicit Knowledge)
โบรชัวร์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โบรชัวร์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติ เล่ม 1 วัดบึง พระอารามหลวง นามสกุลของชาวโคราช
โบรชัวร์พิพิธภัณฑ์ โบรชัวร์พิพิธภัณฑ์ เพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติ
เล่ม 1
ประวัติวัดบึง นามสกุลชาวโคราช
ค้นคว้าต่อคลิ๊กที่นี่        
ผลการจัดการความรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แผ่นพับ การจัดการความรู้ (KM) ไฟล์นำเสนอ การจัดทำ KM
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2559
ป้ายนิทรรศการ KM
 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2015
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา