แผนการจัดการความรู้ : KM Action plan

เรื่อง การให้บริการต่อผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2558

 
 
คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมขนาดที่ใหญ๋ขึ้น
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา