ภาพพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
ห้องต้นกำเนิดอารยธรรม

 

ห้องสมัยทวารวดี

 

ห้องสมัยลพบุรี

 

ห้องสมัยอยุธยา
 

 

ห้องสมัยรัตนโกสินทร์

 

ห้องมหานครแห่งอีสาน

 

ห้องของดีโคราช

 

เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรือนโคราช จัดสร้างโดย คณะศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา