พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หรือว่าจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
สถิติการให้บริการ ย้อนหลัง : 2557 : 2558 : 2559 : 2560 : 2561 : 2562 : 2563: 2564
 
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา