10 ภาพ น่าสนใจในการสร้างเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดำเนินการจัดสร้างโดยเงินบริจาคของคณะศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
ภาพที่ 1 : ทีมช่างกำลังติดตั้งฝาโดยมีรถแบ๊คโฮช่วยในการยก
 
 
 
ภาพที่ 2 : ทีมช่างกำลังติดตั้มเสาบริเวณระเบียงกลางบ้าน
 
 
 
ภาพที่ 3 : ทีมช่างกำลังติดตั้งระเบียงกลางบ้านซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเรือนทั้งสองฝั่ง
 
 
 
ภาพที่ 4 : ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ และ อาจารย์สุมาลัย สุนทรพิทักษ์ กำลังติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างเรือนโคราช
 
 
 
ภาพที่ 5 : ทีมช่างกำลังทำความสะอาดกระเบื้องหลังคา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 22,000 แผ่น
 
 
 
ภาพที่ 6 : ช่างกำลังเรียงแผ่นกระเบื้องดินเผาบนหลังคา โดยอีกมือนึงต้องจับระแนงไม้ไว้กันตกจากหลังคา
 
 
 

ภาพที่ 7 : ช่างกำลังติดตั้งหลังคากระเบื้องดินเผา ซึ่งในแต่ละครั้งใช้เวลานานมาก เรียกได้ว่าแทบจะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเลยทีเดียว

 
 
 
ภาพที่ 8 : มุมมองเรือนโคราชจากศาลากลางน้ำ โดยในภาพช่างกำลังดำเนินการทาสี และติดตั้งระบบไฟ
 
 
 
ภาพที่ 9 : คณะศิษย์เก่า คือ ท่านอาจารย์บุบผา รุจิรวรรธน์ และผศ.นฤมล ปิยวิทย์ ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างจาก ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช
 
 
 
ภาพที่ 10 : ช่างกำลังลงสีป้ายชื่อเรือนโคราช โดยช่างสองท่านใช้พู่กัน แต่มีท่านหนึ่งใช้ไม้จิ้มฟันเนื่องจากช่องมีขนาดเล็ก
 
Exhibition
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา