วิดิทัศน์ (VDO) เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

พิธีซื้อที่ - พิธีบอกกล่าวเทพยดา เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง
4 พฤษภาคม 2559

 

พิธียกเสาเอก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

 

11 มิถุนายน 2559

 

อาจารย์บุบผา รุจิรวรรธน์ นำเสนอต่อสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่องการก่อสร้างเรือนโคราชโดยคณะศิษย์เก่า เมื่อ 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา

 

ดันดินเข้าใต้เรือน

;
 

ดันดินเข้าใต้เรือน (ต่อ)

;
 

13 มิถุนายน 2559

 
;
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา