เส้นทางสักการะ ไหว้พระ 9 วัด ในเขตเมืองเก่านครราชสีมา
 
1 วัดบึง พระอารามหลวง
 
2 วัดอิสาน
 
3 วัดศาลาลอย
 
4 วัดศาลาทอง
 
5 วัดพายัพ
 
6 วัดป่าสาละวัน
 
7 วัดสุทธจินดา
 
8 วัดหมื่นไวย
 
9 วัดใหม่อัมพวัน
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา