เปิดรับสมัครแล้ว “การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2566
 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญพิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นหรือผู้ที่สนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันแก่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนักวิชาการหรือผู้สนใจทั่วไปจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของตนเองต่อไปได้ รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองวาระการสถาปนาครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
#วิธีการสมัคร
- เปิดรับสมัคร จำนวน 25 คน
- ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://shorturl.asia/XqmQG ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
- สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 02-225-2777 ต่อ 101 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.00 น.) pattayarach@ndmi.or.th
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม


 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา