แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 

ศาลหลักช้างเผือก หรือศาลเจ้าพ่อช้างเผือก


ศาลหลักช้างเผือก เป็นบริเวณที่ตั้งเสาหลักที่นำช้างมาผูกไว้ น่าจะรวมถึงช้างเผือกที่ชาวเมืองภูเขียวนำมาผูกไว้เพื่อให้พนักงานกรมคชบาลตรวจดูลักษณะช้างก่อนกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อทรงรับไว้เป็นพระราชพาหนะ ต่อมาถือว่าเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ มีชาวเมืองสักการะบูชาเป็นประจำ

   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา