แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 
   

มรดกเซนต์เมรี่ (Saint mary hospital’s Heritage)

ซึ่งนำเสนอเนื้อหาถึงก่อตั้งโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ที่อยู่คู่เมืองโคราชมานานหลายทศวรรษ รวมไปถึงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น

- ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา,
- การพยาบาลผู้ป่วย ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น “เมรี่คลินิก” บริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา จนถึง
- การก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โดยคุณพ่อมารีอูส หลุยส์ เบรย์ (คณะ MEP) ทำงานร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SPC) จากประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในจังหวัดนครราชสีมา

โดยการเข้าชมจะต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โทร 044-261261

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา