แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 

อาคารแสดง แสง สี เสียง วีรกรรมท้าวสุรนารี

อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี ตั้งอยู่บริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี ดูแลโดยเทศบาลนครนครราชสีมาดูแล ภายในอาคารจัดให้มีระบบการแสดง เสียง สี เสียง ที่สวยงาม ชวนให้เกิดจินตนาการถึงภาพวีรกรรมอันห้าวหาญของท่านท้าวสุรนารี และบรรพบุรุษชาวโคราช ซึ่งได้รักษาเอกราชให้แก่ชาติไทย ใช้เวลาชม 15 นาที เปิดแสดงวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

อาคารแสดงแสงสีเสียงวีรกรรมท้าวสุรนารี

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา