นครราชสีมา
 
 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 

วัดศาลาลอย


     เป็นวัดที่ท้าวสุรนารีกับพระยาปลัดสามีเป็นผู้สร้างไว้ ในปัจจุบันมีการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีลักษณะคล้ายโบสถ์ฝรั่ง โดยใช้วัสดุดินเผาจากด่านเกวียน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสีดำอันลือชื่อของจังหวัดนครราชสีมา พระอุโบสถหลังใหม่นี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วัดนี้ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516


   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา