นิทรรศการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เรือนพ่อคง เรือนโคราช ยุ้งข้าวโบราณ ยุ้งข้าวแม่หมั่น
ระหัดวิดน้ำโบราณ แผนที่และการเดินทาง
 
 


คลิปแนะนำพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา

   
 
นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา
 
 
 
ReOrg
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับโคราช

 
 
 


สอบถามรายละเอียดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ณ อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 - 253097 หรือ 044 - 009 009 ต่อ 1011
โทรสาร : 044 - 253097 หรือที่ : sawadeegan@msn.com

Staffe Only ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อ : 5 ม.ค. 65